Geef richting aan uw organisatie!

Topdirection is sinds 2003 actief in verschillende branches, zoals: Maakindustrie, Logistiek, Automotive en Trucks, IT-sector, Gezondheidszorg, Onderwijs en overige Non-profit organisaties. 

De juiste mens op de juiste plaats die met plezier en passie zijn/haar werk kan doen onder goed leiderschap om het bedrijf optimaal te laten renderen, is mijn passie om voor elkaar te krijgen bij klanten.

Waarvoor kunt u ons inzetten?

 • Interim:
  • HR Business Partner
  • HR Manager
  • HR Directeur
 • Opzetten en inrichten van uw HR-afdeling.
 • Professionaliseren van uw HR-afdeling.
 • Begeleiden c.q. leiden van veranderprojecten waarbij personeel is betrokken.
 • Adviseren Directie en Management over Organisatie- en Personele vraagstukken.
 • Hands-on operationaliseren van Personeelsbeleid.
 • Vraagbaak HR voor kleine en grote bedrijven.
 • Trainen en opleiden in praktische HR zaken.
 • Het karakterprofiel van uw medewerker in kaart brengen en matchen op een functie d.m.v. van een onderbouwde karaktertest.

Op welke manier doen we dat?

Door de opgedane kennis en ervaring uit verschillende bedrijfstakken te combineren met de actualiteit, kunnen we:

 • een analyse maken om snel tot de kern van het probleem te komen.
 • een keuze aan oplossingen bieden.
 • passende adviezen geven.
 • Inspelen op veranderende situaties.
 • implementeren en doorvoeren van de oplossingen, rekeninghoudend met de cultuur van het bedrijf en de mensen die daarbinnen werken.
 • luisteren, vragen stellen en doorvragen om tot een oplossing te komen.
 • op ieder niveau in de organisatie communiceren, adviseren en praktische zaken realiseren.

Kortom wij zorgen ervoor dat u uw focus houdt op de onderneming.

 
 
Compensatieregeling transitievergoeding langdurig zieken
 
Is uw medewerker, na 104 weken ziektewet, uit dienst gegaan en hebt u deze medewerker een transitievergoeding betaald? U kunt dan vanaf 1 april 2020 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij het UWV.
 
Wat is hiervoor nodig:
 
1. E-herkenning niveau 3 om toegang te krijgen tot uw werkgeversgegevens bij het UWV
2. Uw loonheffingsnummer
3. BSN en NAW gegevens werknemer
4. De arbeidsovereenkomst
5. De beëindigingsovereenkomst
6. De loonstrook waarop de transitievergoeding is verwerkt
7. Het bankafschrift waaruit belijkt dat de transitievergoeding daadwerkelijk is betaald
8. De loonstrook over de maand voorafgaande aan de eerste ziektedag
9. De loonstrook van de laatste maand van ziekengeld doorbetaling
 
Het aanvraagformulier vindt u op de werkgeverspagina van het UWV.
 
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.
 
 
SLAPENDE DIENSTVERBANDEN

 

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat er verplicht een einde moet komen aan het 'slapend dienstverband' met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

 

Ook zal de transitievergoeding betaald moeten worden, tenzij de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst (bijv. reële re-integratiemogelijkheden).

Die vergoeding hoeft niet meer te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging na 104 weken ziekte. Als betaling van de transitievergoeding leidt tot financiële problemen

dan kan de werkgever de transitievergoeding in delen betalen. Ook kan hij de betaling opschorten tot 1 april 2020. Het moment dat de Wet Compensatie Transitievergoeding in werking treedt.

Deze Wet regelt de werkgever wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij betaald bij werknemers die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt zijn.

 

De Hoge Raad geeft de volgende zaken aan als mogelijkheid:

 

 1. Een vaststellingsovereenkomst aan te bieden met daarin opgenomen een transitievergoeding berekend tot aan het moment van einde wachttijd (104 weken)
 2. Een aanvraag bij het UWV in te dienen op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid met toekenning van de transitievergoeding berekend tot en met de opzeggingstermijn.

 

De Hoge Raad heeft ook al aangegeven dat als de werkgever pas in 2020 tot beëindiging overgaat en de transitievergoeding lager uitvalt als die bij de berekening over 2019, De Raad zich kan voorstellen dat er met succes een schadeclaim van tenminste het verschil aan de werknemer kan worden toegekend als deze hiervoor een gerechtelijke procedure opstart.

 

Hebt u slapende dienstverbanden, of wilt u meer weten over hoe te handelen?

 

Meer weten?

Neem contact op

Topdirection BV
Kraaivenstraat 36-17
5048 AB Tilburg
013 - 467 46 48
info@topdirection.nl

 

Start nu een videocall

Stuur bericht