Karakter profieltest Topdirection

De aangeboden testen hebben allereerst tot doel u een zo objectief mogelijk beeld te bieden van uw persoonlijke gedragskenmerken en de te verwachten ontwikkelrichting voor deze specifieke kenmerken (zelfanalyse).

In het kader van bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling kunt u de resultaten vervolgens (laten) vergelijken met competentieprofielen voor specifieke functies of functiegroepen. De analyse geeft daarbij meer zicht op de volgende zaken:

  • In hoeverre wijkt mijn persoonlijk profiel af van wat de/een organisatie van mij verwacht?
  • Op welk gebied zou ik mij, gezien die verwachtingen, verder kunnen ontwikkelen?
  • Loopt mijn persoonlijke ontwikkelingslijn parallel met die van de/een organisatie?

Met name in het gesprek met onze adviseur komen deze vragen nader aan de orde. De rapportages vormen hiervoor een goede basis.

Vragenlijsten.

De vragen met betrekking tot 'eigenschappen' stellen u, net als het leven van alledag, steeds voor keuzes. Deze vragenlijst geeft dan ook zicht op uw huidig functioneren c.q. gedrag.
De vragen met betrekking tot 'waarden' hebben een meer toekomstgericht karakter en bieden u de mogelijkheid zicht te krijgen op uw persoonlijke ontwikkelrichting.
Beide instrumenten geven u en uw eventuele manager of coach meer houvast om gericht te werken aan uw ontwikkeling.

Uitslagen en toelichting

Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u een korte profielbeschrijving evenals een grafische afbeelding die de uitslag van de test afbeeldt op acht onderscheidende assen. Hoe u de afbeelding en de gegevens kunt interpreteren, staat globaal in de toelichting beschreven. U krijgt altijd van onze consultant de volledige beschrijving uitgereikt en hij licht deze in een persoonlijk gesprek nader toe.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Topdirection BV
Kraaivenstraat 21-20
5048 AB Tilburg

T: 013 - 467 46 48
F: 013 - 467 59 22
info@topdirection.nl