Actuele informatie P&O

voor branchegenoten en klanten

De werkkostenregeling (3/3): Praktische voorbeelden

Met de nieuwe werkkostenregeling, waarmee u sinds dit jaar mee moet werken in uw loonadministratie en arbeidsvoorwaardenbeleid, wil de overheid de hoeveelheid regelingen aanzienlijk terugbrengen. Bekijk hier het deel 1 over het loonbegrip, of hier voor deel 2, het noodzakelijkheidscriterium en de gebruikelijkheidstoets. In deze laatste nieuwsbrief een paar praktische voorbeelden. We lichten een paar onderwerpen en arbeidsvoorwaarden uit.

Werkplek
Wat verstaat de Belastingdienst onder een werkplek? Het werkplekcriterium voor de Belastingdienst betreft alles waar de werkgever ARBO-verantwoordelijk voor is. Overal waar wordt gewerkt is de werkgever verantwoordelijk. Dit betreft dus ook de vrachtwagencabine voor chauffeurs en plantsoenen voor de plantsoenendienst. Een uitzondering is de thuiswerkplek: deze zijn in de regel fiscaal gezien geen werkplek.

ARBO-voorzieningen vallen onder een gerichte vrijstelling. ICT-middelen voor thuiswerken kunnen in dit geval vallen onder de onbelaste vergoeding of verstrekking. Echter moet wel worden aangetoond dat de inrichting van de thuiswerkplek van toegevoegde waarde is, en niet hoofdzakelijk persoonlijke profiteert van de voorziening.

Bedrijfsfeest
Geeft u een bedrijfsfeest? Dan is het optreden van een artiest loon. Is het feest in het kader van de dienstbetrekking? Dan zijn het lopend buffet en drankjes vrijgesteld. Een goede administratie is dus belangrijk, de organisatie er achter zal hier rekening mee dienen te houden.
Sport en fitness
De vraag of sport of fitness onder vrijstellingen valt hangt af van de inrichting. Bij gerichte arbo-fitness is het van belang dat er een beleid en programma aan ten grondslag ligt. Er moet over nagedacht zijn en (fysieke of mentale) beroepsrisico’s verminderen. Een voorwaarde is dat er geen eigen bijdrage van werknemer wordt gevraagd, want dan wordt het gezien als een cafetariaregeling. Er zijn dus behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden om sport en fitness onbelast te kunnen verstrekken.

Vaste kostenvergoeding:
Betaalt u als werkgever een vaste kostenvergoeding? Dan is de werkgever verplicht een kostenonderzoek uit te voeren. Gangbaar is dat de werkgever een aantal werknemers aanwijst, die bonnen moeten verzamelen. Het gemiddelde hiervan is dan de vaste kostenvergoeding. De resultaten van het onderzoek worden bewaard in de loonadministratie.

Meer over genoemde onderwerpen of zaken als parkeerkosten, maaltijdvergoedingen of –verstrekkingen en bonussen? Neem dan contact op met ons.

 

Topdirection BV
Kraaivenstraat 36-17
5048 AB Tilburg

T: 013 - 467 46 48
F: 013 - 467 59 22
info@topdirection.nl