Actuele informatie P&O

voor branchegenoten en klanten

De werkkostenregeling deel 1: het loonbegrip

Het traditionele kerstpakket, een laptop of mobiele telefoon van de zaak, de representatievergoeding of bedrijfsfitness; het zijn wat voorbeelden van extra’s die u uw personeel fiscaal vriendelijk mocht verstrekken. Tot 1 januari 2015: de talrijke huidige regelingen zijn opgehouden te bestaan. Daarvoor in de plaats is de overkoepelende werkkostenregeling (WKR) gekomen, waarmee u sinds dit jaar moet werken in uw loonadministratie en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Met de nieuwe werkkostenregeling wil de overheid de hoeveelheid regelingen aanzienlijk terugbrengen. Toch zijn er nog zaken waarbij u goed moet overdenken hoe u uw beleid vormgeeft. Denk aan werkkleding, kerstpakketten, laptops, fietsen en bedrijfsfitness. Dat laatste is bijvoorbeeld enkel vrijgesteld indien er een goed beleid aan ten grondslag ligt.

De WKR heeft dus gevolgen voor uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Topdirection heeft de webinar Werkkostenregeling gevolgd, waarin enkele zaken besproken die we graag met u willen delen. Echter is het zoveel waardevolle informatie dat we onze nieuwsbrief in drie delen hebben opgeknipt. In deze nieuwsbrief het begrip loon. In deel 2 het noodzakelijkheidscriterium en de gebruikelijkheidstoets. In deel 3 praktische voorbeelden van arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden hoe hiermee om te gaan.

Loonbegrip

Alle vergoedingen of verstrekkingen vormen belast loon, tenzij:
• Het een werkplekvoorziening betreft;
• Het valt onder de gerichte vrijstellingen (hieronder vallen onder andere reiskosten, congreskosten, cursuskosten, outplacementkosten en verhuiskosten);
• Het wordt ondergebracht in de vrije ruimte van 1,2%.
Bij iedere vergoeding of verstrekking kiest de werkgever: is het een looncomponent, valt het onder een vrijstelling, of laat ik het vallen in de vrije ruimte?

Bij overschrijding van de 1,2% wordt er een eindheffing van 80% verrekend door de Belastingdienst. Het is dus interessant om de mogelijkheden van de 1,2% optimaal en creatief te benutten. Maar loop niet in de valkuil dat er uiteindelijk een eindheffing komt van de Belastingdienst, want dit kan tot een behoorlijke kostenpost leiden.

Bron: Belastingdienst

Tips voor een goede implementatie van de WKR:

Communiceren en registreren zijn voor een goede implementatie van de WKR de twee kernwoorden. Daarom de volgende tips:
• Duidelijk communicatie: begin zo snel mogelijk met duidelijkheid verschaffen naar werknemers.
• Maak keuze in uw arbeidsvoorwaardenbeleid en leg deze keuzes vast.
• Maak afspraken met uw werknemers, zet deze op papier en leg ze vast.

Topdirection BV
Kraaivenstraat 36-17
5048 AB Tilburg

T: 013 - 467 46 48
F: 013 - 467 59 22
info@topdirection.nl