Disclaimer

Topdirection heeft de HR-database en alle overige informatie op haar website(s) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en heeft de intentie om iedere onderneming een helpende hand te bieden. De database is een middel om iedere onderneming te voorzien van allerhande documenten die ons inziens bruikbaar zijn voor iedere organisatie. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor de inzet van de formulieren berust geheel en al bij de klant/gebruiker. Het is mogelijk dat, als gevolg van een tussentijdse wijziging van de regelgeving of de uitleg daarvan, de documenten moeten worden aangepast.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Topdirection niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Topdirection aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Topdirection kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Topdirection behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites 

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Topdirection is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Topdirection is niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Copyright notice 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Topdirection en het logo van Topdirection, waaronder in ieder geval worden begrepen de auteursrechten op de in de HR-database opgenomen documenten, maar ook merkrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, berusten uitsluitend bij Topdirection. Topdirection behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Topdirection en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topdirection is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Topdirection heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Topdirection, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer, ons copyright, privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Topdirection BV
Kraaivenstraat 36-17
5048 AB Tilburg

T: 013 - 467 46 48
F: 013 - 467 59 22
info@topdirection.nl